Vách chắn bồn

Hiển thị:
Vách chắn bồn VDKP4-150

Vách chắn bồn VDKP4-150

1.500.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật: Vách chắn bồn VDKP4-150 • Kích thước: W1500 x H1340 mm • Chất liệu: Vách kính an toàn ..

Vách chắn bồn VS2 BeHappy

Vách chắn bồn VS2 BeHappy

1.800.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật: Vách chắn bồn VS2 BeHappy • Kích thước: W750 x H1320 mm • Chất liệu: Vách kính an toàn..

Vách chắn bồn AVDP3

Vách chắn bồn AVDP3

2.000.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật: Vách chắn bồn AVDP3 • Kích thước: W1500 / W1600 / W1700 x H1370 mm • Chất liệu: Vách kính an ..

Vách chắn bồn EVS1 L/R

Vách chắn bồn EVS1 L/R

2.000.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật:Vách chắn bồn EVS1 L/R• Kích thước: W750 x H1500 mm• Chất liệu: Vách kính trong suốt 8 mm, khung ..

Vách chắn bồn VS2

Vách chắn bồn VS2

2.000.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật: Vách chắn bồn VS2 (W1045 x H1330 mm) • Kích thước: W1045 x H1330 mm • Chất liệu: Vách kính an..

Vách chắn bồn VS3 S

Vách chắn bồn VS3 S

2.700.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật: Vách chắn bồn VS3 S • Kích thước: W1270 x H1400 mm • Chất liệu: Vách kính an toàn 4 - ..

Vách chắn bồn VSK2 L/R Rosa I, II

Vách chắn bồn VSK2 L/R Rosa I, II

3.000.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật: Vách chắn bồn VSK2 L/R Rosa I, II • Kích thước: W1500 / W1600 x H1500 mm • Chất liệu: Kính an to&agr..

Vách chắn bồn EVSK1 L/R Rosa I, II

Vách chắn bồn EVSK1 L/R Rosa I, II

4.000.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật: Vách chắn bồn EVSK1 L/R Rosa I, II • Kích thước: W840 x H1500 mm • Chất liệu: Vách kính trong..

Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 Trang)