Vách tắm kính

Hiển thị:
Tấm vách cố định Rapier RPS

Tấm vách cố định Rapier RPS

1.500.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật: Tấm vách cố định Rapier RPS • Kích thước: W900 / W1000 x H1900 mm • Chất liệu: Cửa kính an toà..

Tấm vách cố định Supernova DSS

Tấm vách cố định Supernova DSS

1.500.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật:Tấm vách cố định Supernova DSS• Kích thước: W900 x H1850 mm• Chất liệu: Vách kính an toàn(..

Vách tắm kính cố định Supernova PSS

Vách tắm kính cố định Supernova PSS

3.600.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật: Vách tắm kính cố định Supernova PSS • Kích thước: W800 x H1850 mm • Chất liệu: Vách kí..

Vách tắm kính Supernova ASDP3

Vách tắm kính Supernova ASDP3

4.000.000 VNĐ

Vách tắm kính Supernova ASDP3 • Kích thước: W1000 x H1880 mm • Chất liệu: Vách kính an toàn 4 - 6 mm. Khu..

Tấm vách cố định Pivot PPS

Tấm vách cố định Pivot PPS

5.000.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật: Tấm vách cố định Pivot PPS • Kích thước: W800 / W1000 x H1900 mm • Chất liệu: Cửa kính an toà..

Vách tắm góc Elegance ESKR2

Vách tắm góc Elegance ESKR2

5.000.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật: Vách tắm góc Elegance ESKR2 • Kích thước: 1000 x 1000 x H1900 mm • Chất liệu: Cửa kính an to&..

Vách tắm kính Pivot PDOP1

Vách tắm kính Pivot PDOP1

5.000.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật: Vách tắm kính Pivot PDOP1 • Kích thước: W800 / W900 x H1900 mm • Chất liệu: Cửa kính an to&ag..

Vách tắm kính Pivot PDOP2

Vách tắm kính Pivot PDOP2

5.000.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật: Vách tắm kính Pivot PDOP2 • Kích thước: W1000 x H1900 mm • Chất liệu: Cửa kính an toàn..

Vách tắm kính Supernova SDOP

Vách tắm kính Supernova SDOP

5.000.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật: Vách tắm kính Supernova SDOP • Kích thước: W900 x H1850 mm • Chất liệu: Vách kính an t..

Vách tắm kính Supernova SDZ3

Vách tắm kính Supernova SDZ3

5.000.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật: Vách tắm kính Supernova SDZ3 • Kích thước: W900 / W1000 x H1850 mm • Chất liệu: Vách kí..

Vách tắm kính 1 cánh Elegance ESD1 L/R

Vách tắm kính 1 cánh Elegance ESD1 L/R

8.000.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật: Vách tắm kính 1 cánh Elegance ESD1 L/R • Kích thước: W900 / W1000 x H1850 mm • Chất liệu: Cửa..

Vách tắm kính Elegance ESD2 L/R

Vách tắm kính Elegance ESD2 L/R

11.000.000 VNĐ

Thông tin kỹ thuật: Vách tắm kính Elegance ESD2 L/R • Kích thước: W1100 x H1900 mm • Chất liệu: Cửa kính an to&ag..

Hiển thị từ 1 đến 12 của 13 (2 Trang)