Thông tin tài khoản thanh toán mua hàng

Tên công ty

 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN TECH

Số tài khoản:

0491000060713

Tại ngân hàng

TMCP ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Thăng Long, phòng giao dịch Hồ Tùng Mậu.