Dự án trọng điểm của TP - Lát đá vỉa hè tại Hồ Gươm

Nắp hố điện lát đá vỉa hè thương hiệu Zavak của Công ty Trần Tech đã được đưa vào ứng dụng thực tế tại Hồ Gươm.
Bước khởi đầu mới của Trần Tech!!!