Hướng dẫn thanh toán

Sau khi tới trang thanh toán, quý khách có thể dễ dàng thanh toán bằng cách đăng ký tài khoản mới để đảm bảo các quyền lợi tối ưu nhất dành cho quý khách theo các thao tác sau.

A. Hướng dẫn thanh toán bằng cách đăng ký tài khoản

→ Bước 1: Quý khách vui lòng nhấn vào thẻ “Đăng ký tài khoản”.

→ Bước 2: Điền thông tin đăng ký tài khoản.

→ Bước 3: Chọn phương thức thanh toán phù hợp.

→ Bước 4: Xem lại thông tin giỏ hàng.

→ Bước 5: Đồng ý với các điều khoản.

→ Bước 6: Nhấn “Xác nhận đơn hàng”.

B. Hướng dẫn thanh toán bằng Khách thanh toán

Tại trang thanh toán khi quý khách muốn thực hiện thanh toán mà không cần đăng ký tài khoản mới, quý khách có thể thanh toán dưới tài khoản “Khách thanh toán” bằng những thao tác dưới đây.

→ Bước 1: Quý khách vui lòng nhấn vào thẻ “Khách thanh toán”.

→ Bước 2: Điền thông tin tài khoản.

→ Bước 3: Chọn phương thức thanh toán phù hợp.

→ Bước 4: Xem lại thông tin giỏ hàng.

→ Bước 5: Đồng ý với các điều khoản và Nhấn “Xác nhận đơn hàng”.